Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Socjologia, Socjologia edukacji, Zagadnienia


Jan Poleszczuk

CZYM JEST SPOŁECZEŃSTWO​?

Nie odpowiedziano jeszcze na te pytanie, ponieważ nie znaleziono wytłumaczenia dla problemów:

Nauki społeczne cierpią na dualizm pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Jest to spowodowane doświadczeniem potocznym, w którym jednostka uważa siebie za (składniki doświadczenia):

Co wpływa na nasze wybory?

    1. Oczekiwania innych (choć zawsze możemy ignorować ich zdanie). Jednostka może kalkulować koszty i zyski z danej decyzji albo może nie kalkulować, czyli postępować spontanicznie.

    2. Jednostka powinna być świadoma swoich celów (nie wszystkie cele są aprobowane społecznie). Nie zawsze ta świadomość sprzyja podejmowaniu ryzyka. Czasem np. wypieranie ze świadomości, samooszustwa mogą być skutecznymi technikami działania.

Podmiot decyzyjny ujawnia się jednostce w kontekście relacji z innymi. Jednostka ma również wyobrażenie na temat tego, czym powinien charakteryzować się ten podmiot: niezależność, trafność informacji, horyzont przewidywalności itp (czyli jak powinna wyglądać, zachowywać sie jednostka).