I.I WOJNA ŚWIATOWA, 7.Walka granice Polski w latach 1918-1922, Marek Biesiada


Marek Biesiada 3.10.2006

Konspekt lekcji historii

w klasie III B

Temat: Walka o zachodnie, północne i południowe granice Polski

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczniowie:

- wybuchu powstania wielkopolskiego

- powstań śląskich

- plebiscytów na Warmii i Mazurach

 1. Metody:

Środki dydaktyczne:

 1. Tok lekcji:

 2. Czynności nauczyciela

  Czynności uczniów

  Uwagi

  1

  2

  3

  I. Czynności organizacyjno - porządkowe.

  • sprawdzenie listy obecności

  • zapisanie tematu lekcji do dziennika

  1. Rekapitulacja wtórna:

  • Kiedy Niemcy i Austriacy wydali dokument tzw. Akt 5 listopada?

  • Dlaczego Niemcy i Austriacy powołali polskie władze na terenach okupowanych?

  • Kiedy powołano Radę Regencyjną i Radę Stanu?

  • Jakim organem władzy była Rada Regencyjna?

  • Jakim organem władzy była Rada Stanu?

  • Jakie kompetencje miała Rada Regencyjna?

  • Jakie kompetencje miała Rada Stanu?

  • Jaką politykę prowadzili Niemcy i Austriacy na terenach okupowanych?

  • Dlaczego doszło do kryzysu przysięgowego?

  • Kiedy miał miejsce kryzys przysięgowy?

  • Jakie były skutki dla żołnierzy, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność Niemiec i Austro-Węgier?

  • Gdzie został internowany Piłsudski?

  • Co to była POW?

  • Jakie zadania miała POW?

  • Dlaczego doszło do upadku orientacji proaustriackiej?

  • Jakie wydarzenie nastąpiły w wyniku upadku orientacji proaustriackiej?

  • Gdzie i kiedy powstały pierwsze polskie lokalne ośrodki władzy?

  • Gdzie i kiedy powstał pierwszy rząd polski?

  • Kiedy do Warszawy powrócił Józef Piłsudski?

  • Jaką funkcję objął Józef Piłsudski po powrocie do Warszawy?

  • Kto stanął na czele pierwszego rządu polskiego?

  • Jakie trudności przeżywało młode państwo polskie?

  • Kto nie popierał rządu J. Moraczewskiego?

  • Dlaczego na czele rządu polskiego stanął I. Paderewski?

  • Kiedy miały miejsce wybory do Sejmu Ustawodawczego?

  • Jaki akt prawny uchwalił Sejm Ustawodawczy?

  • Jakie były najważniejsze zadanie Sejmu Ustawodawczego?

  • Jakie kompetencje miały władze państwowe wg małej konstytucji?

  Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

  1. Realizacja nowych treści:

  Temat: Walka o zachodnie, północne i południowe granice Polski

  1. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

  • Jaka powstała w Poznaniu organizacja polityczna reprezentująca ludność polską w Wielkopolsce?

  • Jakie były przyczyny wybuchu powstania w Wielkopolsce?

  • Kiedy doszło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego?

  • Jakie polskie organizacje paramilitarne brały udział w powstaniu?

  • Kto dowodził powstaniem w Wielkopolsce?

  • Jak i kiedy zakończyło się powstanie w Wielkopolsce?

  • Jakie znaczenie miało Powstanie Wielkopolskie dla przebiegu granic zachodnich Polski?

  2. Powstania Śląskie

  • Jakie były decyzje państw Entanty na konferencji pokojowej w sprawie Górnego Śląska?

  • Dlaczego doszło do wybuchu I powstania Śląskiego?

  • Kiedy wybuchło I powstanie śląskie?

  • Jak zakończyło się I powstanie śląskie?

  • Co to była Komisja Międzysojusznicza?

  • Dlaczego doszło do wybuchu II powstania śląskiego?

  • Kiedy wybuchło II powstanie śląskie?

  • Kiedy miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku?

  • Jakie były wyniki plebiscytu?

  • Dlaczego doszło do wybuchu III powstania śląskiego?

  • Kiedy wybuchło III powstanie śląskie?

  • Jakie były skutki III powstania śląskiego?

  • Jakie były decyzje Rady Ambasadarów w sprawie Górnego Śląska?

  • Jaki obszar Górnego Śląska został przyłączony do Polski?

  3. Plebiscyt na Warmii i Mazurach - 11 lipca 1920 r.

  • Kiedy miał miejsce plebiscyt na Warmii i Mazurach?

  • Jakie były wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurach?

  • Dlaczego Polska przegrała plebiscyt na Warmii i Mazurach?

  4. Śląsk Cieszyński

  • Jakie były przyczyny konfliktu polsko-czechosłowackiej?

  • Co miało zadecydować o przyszłości Śląska Cieszyńskiego oraz Spiszu i Orawy?

  • Jaki obszar zajęła Czechosłowacja?

  • Jakie były decyzje Rady Najwyższej Ligi Narodów w sprawie Śląska Cieszyńskiego?

  Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

  Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 30-33-34. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

  Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

  1. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

  a) Naczelna Rada Ludowa

  b) wybuch powstania - 26-27 grudnia 1918 r.

  c) organizacje wojskowe - POW, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, organizacje harcerskie (skauting)

  d) dowódcy - mjr Stanisław Taczak, gen. Józef Dowbór-Muśnicki

  e) rozejm w Trewirze - 16 luty 1919 r.

  f) decyzje konferencji pokojowej w Paryżu:

  • przyznanie Polsce Wielkopolski

  • przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego bez Gdańska, z którego utworzono Wolne Miasto Gdańsk, nad którym kontrolę sprawowała Liga Narodów

  Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 30-34-36. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

  Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

  2. Powstania śląskie

  a) I powstanie śląskie - sierpień 1919 r.

  b) II powstanie śląskie - sierpień 1920 r.

  c) plebiscyt - 20 marca 1921 r.

  d) III powstanie śląskie - 2/3 maja 1921 r.

  • Wojciech Korfanty - dyktator powstania

  • bitwa o Górę Świętej Anny

  e) Decyzje Rady Ambasadorów

  • przyłączenie do Polski 29% obszaru plebiscytowego z 46% ludności

  Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 30-36-37. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

  Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

  3. Plebiscyt na Warmii i Mazurach - 11 lipca 1920 r.

  • za Polską głosowało jedynie 3,4% głosujących

  Jeden z uczniów czyta tekst z podręcznika G. Wojciechowski, Historia III..., Poznań 2002, s. 30-37. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

  Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu:

  4. Śląsk Cieszyński

  • zajęcie przez Czechosłowację w lipcu 1920 r. Zaolzia oraz większej części Spiszu i Orawy

  1. Rekapitulacja pierwotna

  • Jaka powstała w Poznaniu organizacja polityczna reprezentująca ludność polską w Wielkopolsce?

  • Jakie były przyczyny wybuchu powstania w Wielkopolsce?

  • Kiedy doszło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego?

  • Jakie polskie organizacje paramilitarne brały udział w powstaniu?

  • Kto dowodził powstaniem w Wielkopolsce?

  • Jak i kiedy zakończyło się powstanie w Wielkopolsce?

  • Jakie znaczenie miało Powstanie Wielkopolskie dla przebiegu granic zachodnich Polski?

  • Jakie były decyzje państw Entanty na konferencji pokojowej w sprawie Górnego Śląska?

  • Dlaczego doszło do wybuchu I powstania Śląskiego?

  • Kiedy wybuchło I powstanie śląskie?

  • Jak zakończyło się I powstanie śląskie?

  • Co to była Komisja Międzysojusznicza?

  • Dlaczego doszło do wybuchu II powstania śląskiego?

  • Kiedy wybuchło II powstanie śląskie?

  • Kiedy miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku?

  • Jakie były wyniki plebiscytu?

  • Dlaczego doszło do wybuchu III powstania śląskiego?

  • Kiedy wybuchło III powstanie śląskie?

  • Jakie były skutki III powstania śląskiego?

  • Jakie były decyzje Rady Ambasadarów w sprawie Górnego Śląska?

  • Jaki obszar Górnego Śląska został przyłączony do Polski?

  • Kiedy miał miejsce plebiscyt na Warmii i Mazurach?

  • Jakie były wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurach?

  • Dlaczego Polska przegrała plebiscyt na Warmii i Mazurach?

  • Jakie były przyczyny konfliktu polsko-czechosłowackiej?

  • Co miało zadecydować o przyszłości Śląska Cieszyńskiego oraz Spiszu i Orawy?

  • Jaki obszar zajęła Czechosłowacja?

  • Jakie były decyzje Rady Najwyższej Ligi Narodów w sprawie Śląska Cieszyńskiego?

  Odpowiadają wyznaczeni uczniowie

  V. Zadanie pracy domowej

  W zeszycie ćwiczeń (G. Wojciechowski, Historia 3, Skoroszyt gimnazjalisty, Poznań 2002, s. 7-10.) uczniowie mają wykonać Zadania 1,2/s. 27-28. Z Podręcznika (G. Wojciechowski, Historia..., Poznań 2002) wykonaj (ustnie) Zadanie 3/s. 38.

  VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

  Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

  Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

  1  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Walka o granice Polski po I wojnie światowej - referat, Szkolne materiały, Referaty
  Walka o Granice polski po I Wojnie światowej
  Trzecia wojna światowa oczami Anioła Polski
  Ksztaltowanie sie panstwa polskiego w latach 1918
  Historia Polski w latach 1918 1939
  18 Stosunki polsko litewskie w latach 1918 1922
  Paczkowski Andrzej, Historia prasy polskiej w latach 1918 1939
  REFERATY, Rola Zbigniewa Oleśnickiego w polityce polskiej XV wieku II, Marek Biesiada
  V.ŚWIAT PO WOJNIE, 41.Polska w latach 1970-1983, Marek Biesiada
  V.ŚWIAT PO WOJNIE, 40.Polska w latach 1956-1970, Marek Biesiada
  Kształtowanie się granic Polski 1918-1922, GŁÓWNE OŚRODKI MIEJSKIE STAROŻYTNOŚCI
  Kształtowanie się granic odrodzonej Polski 1918-1922
  3781-i wojna światowa 1914 1918 sprawa polska podczas i wojny światowej
  Ustalenie granic polski po I wojnie światowej, i inne
  ustalenie granic polski po ii wojnie światowej

  więcej podobnych podstron